CONTACT

Piotr Pacynko
Creative Director
False Prophet & The Blood Moons
thebeast@falseprophetandthebloodmoons.com
+48 608593549
Warsaw, Poland

Follow us on:
https://www.facebook.com/beastvideogame/
https://www.facebook.com/falseprophetandthebloodmoons/
https://twitter.com/FalseProphetAnd
https://twitter.com/BEAST_videogame
https://discord.gg/bT5MHCw
https://www.instagram.com/beast_videogame/
https://store.steampowered.com/app/1145630/BEAST/

False Prophet & The Blood Moons sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie
ul. Plac Inwalidów 10
01-552 Warszawa
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000800380, NIP: 5252799212, REGON: 384177235.